Fredag 29. sep, kl. 11:00 – 11:25, på Judisk kulturs scen, Bokmässan i Göteborg.

Hur är det att leva som jude och judiskt i Norden idag? Den judiska minoritetsbefolkningen i Finland och Norge utgörs av bara knappt 2000 personer, medan den svenska är betydligt större. Får det betydelse för identitet kultur, och vardagsliv men också för relation till majoritetssamhället?  Hur förhandlas relationen mellan det nationella och minoritetstillhörigheten i Sverige, Norge och Finland? Vilka likheter och skillnader finns? Vad beror dessa på?

Ett samtal mellan Cora Alexa Døving, Ruth Illman och Gabriel Francke Rodau. Samtalet leds av Paulina Sokolowa.

Arr: Voksenåsen kultursenter; Hanaholmen kulturcentrum och Judisk kultur.