Tid:  14.-15.november
Kursholdere: Johannes Gustavsson & Andreas Hanson
For hvem: Profesjonelle musikere

Voksenåsen – Senter for svensk-norsk samarbeid og Dirigentløftet inviterer til intensivkurs for musikere med en sterk ambisjon om å dirigere/ videreutvikle sin dirigering. Kurset vil i tillegg til mye podietid med ulike ensembler gi individuell veiledning og fordypningssesjoner på teknikk med mer. Repertoar og innhold tilpasses deltakernes behov og det vil skreddersys et oppfølgingsløp for deltakerne gjennom 2021/22.

Johannes Gustavsson er sjefsdirigent for Oulu Sinfonia og Wermland Opera og kunstnerisk leder for Ungdomssymfonikerne. Han jobber jevnlig med de store nordiske orkestrene, underviser i direksjon på Old Ox (tidl Aurora) med Jukka-Pekka Saraste og har studert med blant annet Ole Kristian Ruud og Jorma Panula.

Andreas Hanson er sjefsdirigent for Arméns musikkår, et av Europas største profesjonelle blåseensembler og gjester de nordiske symfoniorkestrene jevnlig. Han har i flere tiår undervist i direksjon på ulike nivå, blant annet på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm og har studert med blant annet Andrew Davis og Carlo Maria Guilini.

Send inn søknadsskjema hos Dirigentløftet eller en epost til post@dirigentloftet.no innen 25. september om du ønsker å delta!

Book