Voksenåsen och Forum för Levande historia driver tillsammans projektet Hågkomstresor. Hågkomstresor är studieturer till autentiska minnesplatser för nazismens offer i Norge.

Kurserna kan arrangeras som konfirmationsresor, skolresor, resor för toleransprojekt eller vara en fortbildning för lärare som själva önskar att resa med sina klasser.

Den 24.-26. september arrangeras en resa för lärare som var planlagd till våren 2020, men på grund av pandemin har fått skjutas fram. Denna resa är alltså fulltecknad, men se vidare på hagkomstresor.org eller ta kontakt anna(@)voksenaasen.no för andra möjligheter.