Voksenåsen skall i samarbete med Forum för levande historia. och i samverkan med norska museer och institutioner, att ta fram ett undervisnings- och studieresekoncept. Syftet är att inspirera lärare och elever att studera händelserna i Norge under andra världskriget och att utveckla metoder för att stimulera till lärande och diskussioner om hur demokratin tvingades ge vika när landet ockuperades.Den 13-15 augusti genomförs en «pilotresa» där 15 svenska lärare evaluerar och utvecklar konceptet.

Genom Sveriges och Norges geografiska och kulturella närhet hoppas vi väcka intresse för skolor att genomföra studieresor med fokus på frågor om historiebruk, demokrati och mänskliga rättigheter. Under resan besöker vi museer och minnesplatser som arbetar med andra världskriget och Förintelsen. En studieresa till Norge går också att genomföra från många orter i Sverige med låg grad av miljöpåverkan.

Har du frågor eller vill ha mer information?

Kontakta Voksenåsens programchef Anna Florén, anna(@)voksenaasen.no