Studiereise for unge ledere i Svenska kyrkan, Mariefred menighet

Med besøk på minnesteder for nazismens offer for å lære om demokrati og medmenneskelighet.