Hågkomstresor till Norge

Den 26 november 1942 deporterades 529 norskjudiska män, kvinnor och barn från Oslos hamn med skeppet Donau. Färden gick till Stettin i dåvarande Polen, därifrån vidare till Auschwitz. Vid ankomsten den 1 december togs 183 män ut till arbetstjänst, resten gasades ihjäl.

Endast nio återvände levande till Norge.

Totalt deporterades närmare en tredjedel av den norskjudiska befolkningen. Men, över hälften överlevde Förintelsen genom att fly undan naziockupationen till det neutrala Sverige.

Projektet Hågkomstresor till Norge vill erbjuda svenska skolklasser, toleransprojekt, konfirmandgrupper – men också politiker och andra beslutsfattare eller stakeholders – studieresor till Norge för att lära mer om Förintelsen utifrån autentiska norska minnesplatser.

Hågkomstresor till Norge bygger på en övertygelse om att kunskapen om Förintelsen är viktig att förmedla vidare, samtidigt som den numera långa tidsperiod som förflutet gör att händelserna kan uppfattas som abstrakta. Den geografiska och kulturella närhet som studier av Förintelsen utifrån norska perspektiv och personberättelser skulle ge kan vara ett led i att verkliggöra berättelserna om Förintelsens offer för nya generationer.  Närheten mellan Sverige och Norge är både kulturell och geografisk, och motsvarande så kan avståndet till 30-talets naziockuperade Polen – kulturellt och geografiskt – kännas långt för ungdom idag. Konceptet är framtaget av Voksenåsen och Forum för levande historia.

Är du skolledare, lärare, politiker eller någon annan som vill boka en resa? Läs mer på hagkomstresor.org eller ta kontakt med hagkomstresor@voksenaasen.no eller pedagog Marie Thrana Tindstad +47 456 07 161

 

Läs mer