Fredag 29. sep, kl. 15:00 – 15:25, på Se människan, Bokmässan i Göteborg.

Att judar i lönndom styr världen är en skrämmande aktuell konspirationsteori med mångtusenåriga rötter. Det finns fog att kalla den både konspirationsteoriernas urmoder och den dödligaste och farligaste dito. Här är kyrkans ansvar stort, som historiskt sett varit en av huvudaktörerna bakom förföljelsen av det judiska folket utifrån myten om att judar dödade Jesus – utan att erkänna att Jesus själv var jude. Så, vad kan vi göra i dag och hur ser vårt allmänmänskliga ansvar ut? Med Cora Alexa Döving, som forskar om konspirationsteorier, Ingrid Lomfors, tidigare överintendent för Forum för levande historia och Martin Modéus, ärkebiskop Svenska kyrkan. Moderator: journalist Per Svensson.

Arr: Voksenåsen kultursenter och Svenska kyrkan