20-22. oktober 2023, på Voksenåsen

Nordic Youth Con er en årlig konferanse arrangert av Voksenåsen. Konferansen er av og for nordisk ungdom som bidrar til kunnskaps-, idé- og erfaringsutveksling knyttet til demokratiene våre, og som kan fungere som katalysator for demokratisk talentutvikling og nordisk nettverksbygging. Det er nytt tema for hvert år som bestemmes av arbeidsgruppen som består av ungdommer fra Norge, Sverige, Danmark og Finland.

Påmeldingsskjema og mer info kommer nærmere konferansen.

Sjekk ut nettsiden for Nordic Youth Con her.