21.-23. oktober arrangeres Nordisk ungdomskonferanse om demokrati og ytringsfrihet (NUK) på Voksenåsen i Oslo, Norge. Konferansen er et tilbud til norsk, svensk og dansk ungdom i alderen 15-24. Det kreves ingen forkunnskaper for å delta, og deltakelsen er gratis.

Voksenåsen står bak konferansen som utarbeides og gjennomføres i samarbeid med en arbeidsgruppe bestående av ungdom fra Norge, Sverige og Danmark. Vår ambisjon er å skape en årlig konferanse av og for ungdom med fokus på demokrati i en nordisk setting. Konferansen tar sikte på å øke deltakernes demokratiske selvtillit gjennom kunnskaps-, idé- og erfaringsutveksling, og styrke nordisk samhold og samarbeid ved å tilby en arena for nettverksbygging på tvers av grenser. På sikt håper vi at konferansen kan bli et tilbud også for ungdom fra andre nordiske land.

Les mer om konferansen og søk deltakerplass her.