Våre språk- og kulturkurser er kurs i nabospråk og tilpasset skandinaviske deltakere.

  • Kurs for lærerstudenter fra svenske universitet og høgskoler. Et språkbad med forelesninger på norsk om språk, kultur, didaktikk, som en del av kursplanen ved hjemmeuniversitetet.
  • Kurs for lærerstudenter eller formidlere fra Norden. I stort samme innhold som kurs for svenske lærerstudenter, men tilpasset bakgrunn og norsk språkforståelse. Utvikles i samarbeid med De nordiske perler og Nordisk ministerråd.

For mer informasjon send oss gjerne en e-post.