Når og hvor: 9. februar i Eskilstuna

Talent Norge är den norska regeringens program för att få privat kapital in i kulturfinansiering och bidra med statliga medel för att utveckla de allra främsta konstnärerna och kulturaktörerna.

Den norska regeringen satsade 15 miljoner 2015. De första tre åren genomfördes 36 satsningar till en kostnad av knappt 212 miljoner, varav 80,8 från Talent Norge och 131 miljoner från privata bidragsgivare.

Trine Skei Grande (Venstre – motsvarande liberalerna) tog över som kulturminister 2016 och skar då ned satsningen till ca 13 miljoner per år med motiveringen att offentliga medel skall prioriteras till områden där det är svårt att få in privata medel. Det viktiga är att vi har fått upp ögonen för kraften som ligger i samarbetet mellan det offentliga och det privata i konst- och kulturfältet.

En breddad finansiering av kulturfältet är igen högt på agendan också i den svenska kulturpolitiska debatten. Hade det norska exemplet fungerat i Sverige och vilka synergier och lärdomar kan överföras mellan de nordiska länderna?

 

Direktør for Voksenåsen, Maria af Klinteberg Herresthal deltar i en samtale med Trine Skei Grande, Fredrik Lindgren, og Benny Marcel den 9. februar i Eskilstuna. Vel møtt!

Les mer her