Årets Oslo Dialogue on Democracy (ODD) finner sted på Voksenåsen 6.-8. desember og samler studenter fra Universitetet i Oslo, Universitetet i Sørøst-Norge (Campus Drammen), Norges miljø- og biovitenskapelige universitet og Uppsala Universitet. Overordnet tema for ODD 21 er Democracy in the Digital Age: Challenges and Opportunities.

Oslo Dialogue er et tredagers seminar rettet mot første-års masterstudenter som studerer fred og konflikt, internasjonale relasjoner eller menneskerettigheter ved norske og svenske universitet. Seminaret er et samarbeid mellom Voksenåsen og Sveriges ambassade i Oslo.

Oslo Dialogue er ment å være et tillegg til teorien og litteraturen studentene tilegner seg gjennom sine studier. Seminaret skal være en plattform for utvikling og nettverksbygging for studenter som søker en karriere knyttet til internasjonalt samarbeid, freds- og demokratibygging eller menneskerettighetsarbeid. ODD søker å gi studentene en bredere innsikt i og forståelse av feltet, samt innsikt i mulige karriereveier etter endte studier.

Program kommer.