Tredagers seminar for fred- og konfliktstudenter fra UiO (PECOS) og Uppsala universitet i tillegg til menneskerettighetsstudenter fra UiO.

Formålet med Oslo Dialogue er å bygge nettverk mellom miljøer som jobber med menneskerettigheter, demokrati, fred og konflikt i Norge og Sverige, og bygge bånd mellom to land som har en historie og et fokus på fred og forsoning.

Seminaret skal skape en plattform for faglig nettverk og utvikling for studenter fra begge land. Seminaret skal være kompletterende til teori og litteratur som studentene får via studiene. De skal få møte aktører som på ulike vis jobber med demokrati, fred og konflikt, fra forskningsinstitusjoner til sivilt samfunnsorganisasjoner. Dette vil gi studentene en bredere innsikt og tilnærming til feltet og et innblikk i karrièremuligheter.

I samarbeid med Sveriges ambassade i Oslo.

Vi planlegger for et kombinert fysisk og digital seminar i tråd med gjeldende smittevernhensyn. Arrangementet vil oppdateres fortløpende. For mer informasjon send e-post til produsent Marie Thrana Tindstad.