Översättare som skandinaviska broar?

Vad innebär det egentligen att översätta mellan de skandinaviska språken? Det är språk som ligger varandra nära, geografiskt och språkmässigt, men ändå skiljer sig åt. Hur är det att arbeta i det spänningsfältet mellan språk som liknar varandra så mycket? Är översättningen att liknas vid en bro, som vi föreslår i titeln? Och vad är lätt och vad är svårt i översättningsarbetet? Hur ser deltagarna på behovet av översättning till andra skandinaviska språk, fungerar den som en bro till ett författarskap eller behövs den egentligen inte?

Medverkande:

Marie Lundquist, Kasper Bartolin och Anna Kleiva. Samtalet leds av Marie Silkeberg.

Översättare som skandinaviska broar är en del av Voksenåsen, Hanaholmen och Biskops Arnös projekt Översättare som broar. Projektet stöttas ekonomiskt av Nordisk kulturfond, Nordisk kulturkontakt, Nordplus, FINNO och Sveriges ambassad.

Biljetter hos Bokmässan