Var det etterkrigstidens behov for norske helter og idealer som gjorde Polititroppene til «den glemte armeen»?

Programmet er oppdelt i tre hoveddeler

  •  Polititroppenes, bakgrunn, oppbygging og organisasjon
  • Livet i forlegningene i Sverige
  • Innsatsen i Norge i perioden januar – oktober 1945

1100 – 1140 Lunsj

1145 – 1155 Bekransning av Harry Södermanns byste. PT-veteran Thor Hofsbro

1200 – 1215 Åpning av seminaret. Presentasjon av tilstedeværende, gjenlevende veteraner. Voksenåsens direktør, Maria af Klinteberg Herresthal

1215 – 1245 Harry Söderman, hans liv og virke. Overlege Charlotte Söderman, Harry Södermans datter

1245 – 1315 Tanker om norske styrker i Sverige og hva var bakgrunnen og utgangspunktet – og hvordan ble Sveriges forhold til Tyskland i og med oppbyggingen av denne hærstyrken? Hvorfor ble Polititroppene så viktige? Førsteamanuensis Frode Færøy, fungerende leder Hjemmefrontmuseet

1315 – 1330 Pause

1330 – 1415: Dagligliv i leirene kirkeverge og PT-pårørende Yngve Berntsen

1415 – 1500: Svensk «fika»

1500 – 1730 Operasjonene i Norge 1944 – 1945 og Finnmark, Thor Hofsbro / PT-veteran og Narvik: Narvik krigsmuseum og Polititropper i vest: Per Helge Martinsen/historiker og Trondheim/Oslo: Anders Johansson/forfatter

1730 Avslutning. NMKFs president, brigader (p) Arne Broberg og Voksenåsens direktør, Maria af Klinteberg Herresthal

Bestill billett