Ytringsfrihet er en forutsetning for demokrati og kan virke som en selvfølgelighet, men det er en rettighet som stadig utfordres. Hva kan vi som individer gjøre for å styrke ytringsfriheten og verne om demokratiet? Og hva kan vi gjøre sammen? 

Voksenåsen Sveriges ambassade i Norge inviterer ungdom fra Sverige og Norge til en spennende todagers workshop med tema demokrati og ytringsfrihet. Workshopen er tenkt som en arena for læring og for idé- og erfaringsutveksling. Workshopen er også et ledd i arbeidet med å utvikle en årlig, nordisk ungdomskonferanse som skal være en ressurs i arbeidet for ytringsfrihet og mot diskriminering i de nordiske landene. Som ungdom skal din stemme veie tungt i utviklingen av konferansen, og gjennom workshopen får du mulighet til å være med og utforme neste års konferanse. Se foreløpig program her. 

Har du lyst til å delta på ungdomsworkshopen? Fyll ut søknadsskjemaet her. Om du har spørsmål kan du sende en e-post til louise@voksenaasen.no eller anna.lagerlof@gov.se

Antall deltakere: 30 (15 fra Norge og 15 fra Sverige) 

Kostnader: Ingen (arrangørene står for kost, losji og reiseutgifter) 

Søknadsfrist: 27. september 

Annet: Vi følger gjeldende råd og retningslinjer for smittevern ved alle våre arrangement. Vi legger inn forbehold om eventuelle endringer i program og gjennomføring, og minner om at regler knyttet til innreise for svenske deltagere kan endres på kort varsel.