Jobber du som lærer eller har du et barn med en nevroutviklingsforstyrrelse?

Med teater og musikk som metode, tar den svenske musikalen Hej Hyper på en varm og morsom måte opp et tema som angår mange – hvordan kan skolen legge til rette for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, som ADHD, OCD, tourette og dysleksi.

I dag regner man med at 5-10% av alle elever har en eller annen form for nevroutviklingsforstyrrelse. Mange av disse elevene opplever sin skolehverdag som vanskelig, og dette fører til en følelse av utenforskap.

Hej Hyper har reist rundt på skoler i hele Sverige og settes opp for 2. – 4. klassinger i Oslo i dagene 20-22 mai.

Tirsdag 21.mai klokka 13:00 blir det i tillegg til forestillingen en forelesning, så akkurat denne forestillingen er kun for voksne. Målgruppe: lærere, foreldre, fagfolk og lignende

Foreleser er Elinor Kennerø Tonner, rektor i Huddinge kommune, Sverige. Elinor foreleser over hele Sverige om hvordan man kan skape en skole der man planlegger for elever som har behov av det lilla ekstra først – og hvordan det bidrar til trygghet og tilgjengelig for alle elever, uansett forutsetninger. Hun brenner for elever som har behov for det lille ekstra og ha skapt en skole som er tilgjengelig for ALLE. Elinor vil fortelle om den spennende reisen for å få et skolemiljø der det fysiske miljøet, pedagogikken og det sosiale miljøet arbeider sammen slik at alle blir inkludert.

Mer informasjon om forestillingen, diskusjonsgrunnlag og lærerveiledning til Hej Hyper finner du her 

Ønsker du å ta med din skoleklasse til Hej Hyper? Det er begrenset antall plasser også til de andre forestillingene. Her finner du mer informasjon og kan reservere plass til skoleforestillingene.

Ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder per e-post 

Begrenset antall plasser så her er det førstemann til mølla!

Kjøp billett