Jobber du som lærer og ønsker ta med klassen din på skoleforestilling?

Med teater og musikk som metode, tar den svenske musikalen Hej Hyper på en varm og morsom måte opp et tema som angår mange – hvordan kan skolen legge til rette for barn med nevroutviklingsforstyrrelser, som ADHD, OCD, tourette og dysleksi.

I dag regner man med at 5-10% av alle elever har en eller annen form for nevroutviklingsforstyrrelse. Mange av disse elevene opplever sin skolehverdag som vanskelig, og dette fører til en følelse av utenforskap.

Hej Hyper har reist rundt på skoler i hele Sverige og settes opp for 2. – 4. klassinger i Oslo i dagene 20.-22. mai.

Mer informasjon om forestillingen, diskusjonsgrunnlag og lærerveiledning til Hej Hyper finner du her 

For å reservere plass for din klasse, eller ved spørsmål, ta kontakt med prosjektleder per e-post 

Begrenset antall plasser.

Ønsker du fordypelse på temaet? Bli med på spesialforestillingen med etterfølgende seminar 21. mai. Denne er kun for voksne. Mer informasjon og påmelding her.