21-22. april, URBAN 13 – København, Danmark

Voksenåsen sitter i styret for Nordens første demokratifestival for ungdom. Ungdommens Folkemøde NORD er en festival arrangert av Ungdomsbureauet Danmark, men som samarbeider med Voksenåsen, Sveriges ungdomsråd, KRK Inua (Grønland), Union of Local Youth Council (Finland). Styret jobber for å gjennomføre en vellykket festival med perspektiver fra alle nordiske land.

Voksenåsen vil være tilstede på festivalen med stand og egne aktiviteter, og vil presentere fra en av festivalens mange scener.

Ungdommens Folkemøde NORD er et pilotprosjekt som skal gjennomføres årlig og hvor vertskapet varierer mellom de nordiske landene. Første utgave av festivalen finner sted på URBAN 13 i København, Danmark i april 2023.

Over to dager vil deltakerne, blant dem organisasjoner, aktivister, og beslutningstakere, ta fatt i tidens utfordringer slik som sosio-økonomiske forskjeller, klimaendringer, og polarisering.

Ungdommens Folkemøde NORD er en engasjerende, bevisstgjørende, og inklusiv festival som samler nordisk ungdom og fremmer økt samarbeid mellom de nordiske landene.

 

Festivalen er åpen for alle. Mer info om festivalen finner du her. Påmelding åpner snart.