For syvende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Vi er også så heldige at Bo Huniche nok en gang vil gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke. I tillegg kommer Åshild Kyvik Bauge. Hun har i en årrekke undervist ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Rud videregående skole, i tillegg til at hun har tilbakelagt en omfattende konsertvirksomhet som mezzosopran. Vi får også besøk av Pål Christian Moe, som har jobbet med casting på flere av de største operahusene.

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.

 

Påmeldingsfrist 5. desember 2021

 

Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset og er også velkomne til å søke.

 

Fredag 14. januar

13.00-13.15 Oppvarming med Susanna

13.15-14.15 Susanna – undervisning av prøvekaniner

14.30-15.15 Pedagogens ansvar for det unge talentet.  Åshild i samtale med Randi

15.30-16.30 Susanna – undervisning prøvekaniner

17.00-18.00 Grunnleggende fysiologisk anatomi av betydning for sangere. Foredrag med Bo

18.00- mulighet for å bestille pizza

 

Lørdag 15. januar

09.00-10.00 Oppvarming med Susanna & foredrag: Hva kreves for å kunne ha en lang klassisk sangkarriere?

10.00-11.30 Susanna – undervisning av prøvekaniner

11.45-12.30 Grunnleggende stemmetreningsprinsipper. Foredrag med Bo

12.30-13.30 Lunsj

13.30-14.45 Trykk og kompresjon – på godt og vondt. Foredrag med Bo

15.00-16.30 Susanna – undervisning av prøvekaniner

16.45-17.45 Pål Christian Moe i samtale med Randi.

                      Om en lang karriere som caster rundt om på viktige operahus

18.00 Middag (krever påmelding)

 

 

Søndag 16. januar

09.00-10.00 Susanna og Bo i samtale med Randi: oppfølging på helgens temaer

10.15-11.45 Prøvesang med Pål Christian

11.45-12.30 Lunsj

12.30-13.30 Prøvesang med Pål Christian forts.

13.45-15.00 Lærercoaching med Åshild. Lærer kan ta med seg sin elev, og få coaching av Åshild. Åpent eller lukket for andre tilhørere etter lærerens ønske

OBS! Lærercoachingen må man melde seg på til: førstemann til mølla-prinsippet gjelder. Send mail til   ingvild@voksenaasen.no om man ønsker å melde seg på

Med forbehold om endringer av programmet

 

Priser:

Alle dager* uten overnatting: kr 2150,-

Alle dager* inkl. overnatting og middag lørdag kveld: kr 4600,-

Middag lørdag kveld – middagsbuffet m/én enhet samt dessert: kr 450,-

*inkludert lunsj

 

Meld deg på ved å kjøpe billett i TicketCo her: Påmelding Voksenåsen Vinterakademi 2022

 

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Ingvild Walthinsen Amundsen, ingvild@voksenaasen.no

 

Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.

Meld deg på ved å kjøpe billett i TicketCo her