Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset og er også velkomne til å søke.

Årets tre temaer:

  • Kropp – holdning – støtte-/pustefunksjon
  • Den unge sangeren og dens stemmebruk i ulike genre
  • Tenoren

For fjerde år på rad kommer Susanna Eken til vinterakademiet for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Som i fjor, tilbyr vi utdypning av det som blir gjennomgått på kurset i form av 1-1 undervisning med Mona Julsrud og Randi Stene. Dette får du spørsmål om ved påmelding på TicketCo.

Bo Huniche vil nok engang gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-, nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke.

Påmeldingsfrist 1.desember 2019

Se program under (endringer kan oppstå)

Fredag 24. januar
10:00 – 11:00
Susanna – foredrag (grunnprinsipper i en sangers holdning og støttepust)
11:15 – 13:00
Susanna – undervisning av prøvekaniner
12:45 – 14:00
Bo – oppfølging fra foregående dager og spørrerunde
13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 16:00
Bo – foredrag (respirasjonsfysiologi på godt og vondt for sangere)
16:30 – 17:30
Susanna – undervisning av prøvekaniner

Lørdag 25. januar 
10:00 – 11:00
Susanna – oppvarming for alle – foredrag (tenoren – den fysiske/psykiske utfordringen i dette stemmefaget)
11:15 – 13:00
Susanna – undervisning av prøvekaniner
13:00 – 14:00
Lunsj
14:00 – 16:00
Bo – foredrag
16:30 – 18:30
Spørrerunde med Susanna og Bo med en overraske (!)

Søndag 26. januar 
10:00 – 12:00
Susanna – foredrag (den unge stemmen og de ulike genrer – undervisning av prøvekaniner)
12:00 – 12:45
Lunsj
12:45 – 14:00
Bo – oppfølging fra foregående dager og spørrerunde

Billetter her