SANGTEKNISKE GRUNNPRINSIPPER – FRA BEGYNNERE TIL PROFESJONELLE

28. – 29. januar 2023

For syvende år på rad kommer Susanna Eken til Voksenåsen Vinterakademi for å dele kunnskap og erfaringer med kollegaer fra Norge og Norden. Randi Stene, kursets kunstneriske leder, kommer selvfølgelig også. Vi er så heldige at Bo Huniche nok en gang vil gjeste kurset og kommer med all sin kunnskap. I tillegg til sitt virke som øre-. nese- og halslege underviser han på Det Kongelige Danske Musikkonservatorium og har vært tilknyttet Operaen i København i en årrekke. Andre kjente gjester er Åshild Kyvik Bauge. Hun har undervist ved Norges musikkhøgskole, Barratt Due Musikkinstitutt og Rud videregående skole, i tillegg til at hun har tilbakelagt en omfattende konsertvirksomhet som mezzosopran.

Kurset vil bestå av både foredrag, demonstrasjoner, undervisning og samtaler. Det vil foregå på norsk og dansk.

 

Påmeldingsfrist 14. desember 2022

Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå, men henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. Logopeder og logopedstudenter vil også kunne ha stort utbytte av kurset, og er også velkomne til å søke.

PROGRAM

Lørdag 28. januar
09.30-10.00 Registrering

10.00-10.15 Oppvarming med Susanna

10.15-11.15 Susanna – undervisning av prøvekaniner

11.15-11.30 Pause

11.30-12.15 Pedagogens ansvar for det unge talentet.  Åshild i samtale med Randi

12.15-13.00 Lunsj

13.00-14.00 Åshild – undervisning av prøvekaniner

14.00-14.15 Pause

14.15-15.15 Susanna – undervisning av prøvekaniner

15.30-16.30 Grunnleggende fysiologisk anatomi av betydning for sangere. Foredrag med Bo

18.00-19.00 Middag

Søndag 29. januar
09.30-10.30 Oppvarming med Susanna & foredrag: Hva kreves for å kunne ha en lang klassisk sangkarriere?

10.30-10.45 Pause

10.45-11.45 Susanna – undervisning av prøvekaniner

11.45-12.00 Pause

12.00-12.45 Grunnleggende stemmetreningsprinsipper. Foredrag med Bo

12.45-13.30 Lunsj

13.30-14.30 Susanna – undervisning av prøvekaniner

14.30-14.45 Pause

14.45-15.45 Hyppige sangstemmeproblemer. Foredrag med Bo

Med forbehold om endringer av programmet

PRISER

Seminar inkl. overnatting: kr 3550,-
Inkluderer seminar, overnatting lørdag-søndag, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag, frokost søndag

Seminar uten overnatting: kr 2550,-
Inkluderer seminar, lunsj lørdag og søndag, middag lørdag

For spørsmål eller ytterligere informasjon, ta kontakt med Ingvild Walthinsen Amundsen, ingvild@voksenaasen.no.

Vinterakademiet er et samarbeid med Norges musikkhøgskole

Deltagelse ved to av årets tre vokalakademier for sangpedagoger gir 2 studiepoeng fra Norges Musikkhøgskole, og vi må derfor ha litt tilleggsinformasjon i påmeldingen for å kunne registrere disse. Studiepoengene gjør det mulig for oss å gjennomføre akademiet, og vi er svært takknemlige for samarbeidet med musikkhøgskolen.

Meld deg på ved å kjøpe billett i TicketCo her

Book