Er du mellom 16-20 år? Er du opptatt av ytringsfrihet? Har du personlige erfaringer med hatprat, og/eller har du tanker om hva som skal til for å bedre ytringsfriheten på nett? Da trenger vi deg på høstens viktigste workshop!

Internett har gitt oss mennesker en arena hvor kunnskap og meninger kan deles fritt, samtidig har internett blitt et sted hvor konspirasjonsteorier og hatprat blir spredd. Dette er noe som setter ytringsfriheten og demokratiet under press. Hatprat kan skremme viktige stemmer fra å ytre seg. Hva kan vi som individer gjøre når vi ser hatprat på nett? Hvordan kan politikere i større grad arbeide for ytringsfrihet og mot diskriminering på nett?

Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid, Stopp Hatprat og Sveriges ambassade i Norge inviterer ungdom fra Sverige og Norge til spennende todagers workshop om ytringsfrihet og hatprat på nett. Workshopen skal fungere som en arena for læring, erfaringsutveksling, og idémyldring. I løpet av disse to dagene vil ungdom starte å identifisere hva et ungdomsnettverk for demokrati og ytringsfrihet kan bidra med på tvers av landegrenser.

Workshopen er tenkt som et første steg i arbeidet med å utvikle et nordisk ungdomsnettverk som vil være en ressurs i arbeidet for ytringsfrihet og mot diskriminering i de nordiske landene. I utviklingen av nettverket skal din stemme som ungdom veie tungt, og du vil være med på å forme hvordan et slikt nettverk skal se ut. Workshopen avsluttes med at deltakerne får mulighet til å påvirke politikere gjennom et møte med Kultur- og likestillingsminister Abid Raja og Kultur- och demokratiminister Amanda Lind. I etterkant av workshopen vil vi legge til rette for møteplasser for å utvikle nettverket videre.

Har du lyst til å delta på ungdomsworkshop, og bidra til å utvikle et nordisk ungdomsnettverk for demokrati og ytringsfrihet? Gå til søknadsskjema via knappen “Søk her”, lenger ned på siden. Hvis du har spørsmål kan du sende e-post til produsent Marie Thrana Tindstad.

Når: 1.-2.oktober 2020

Hvor: Voksenåsen hotell, Oslo, Norge.

Antall deltagere: 10 fra Norge og 10 fra Sverige

Kostnad: Gratis. Overnatting, mat og reise er inkludert i deltakelsen.

Søknadsfrist: 13. september

Annen info: Workshopen arrangeres digitalt og fysisk. Ved alle våre arrangement følger vi  gjeldende smittehensyn.

Søk her