Hvem er ansvarlige? Hva blir konsekvensene av beslutninger som tas på vegne av kollektivet? Hvilket ansvar kjenner forfatteren for levende og døde som portretteres i en bok og hvem er det som ofres når politiske beslutninger tas?

Tidligere justisminister i Norge, Knut Storberget og den svenske forfatteren og journalisten Elisabeth Åsbrink, møtes til samtale på Voksenåsen for å snakke om ansvar. Samtalen modereres av journalist i Sveriges Radio, Jenny Roosqvist.

Samtalen er en del av konsert- og samtaleserien Baltic Sea Festival, produsert av Sveriges Radio. Gjennom to uker inviterer Sveriges Radios Symfoniorkester til konserter i Berwaldhallen i Stockholm. Hver av konsertene kobles til en samtale hos en av samarbeidspartnerne i Norden og Østersjøområdet. Disse er alle ledende kulturhus i sine respektive land. Konsertene og samtalene strømmes direkte over hele Norden, Baltikum og Polen.

Knut Storberget er en norsk politiker, jurist og organisasjonsleder. Mellom 2005 og 2011 var han justisminister i Jens Stoltenbergs regjering. I dag er han statsforvalter i Innlandet fylke. Storberget har gitt ut flere bøker, blant annet Bjørnen sover – om vold i familien (2007) og Det er dine øyne jeg ser – om forbrytelse, straff og forsoning (2012). Storberget sitter siden 2020 i Voksenåsens styre.

Elisabeth Åsbrink er en svensk forfatter og journalist. Som journalist har hun i flere år arbeidet som reporter og redaktør, blant annet for «Uppdrag granskning». Som forfatter har hun mottatt priser og fått mye god kritikk for sine bøker Och i Wienerwald står träden kvar, 1947 og Övergivenheten. Fra 2017 – 2018 var Elisabeth Åsbrink leder for svenske PEN.

Jenny Roosqvist er journalist i Sveriges Radio og var mellom 2011 og 2014 Sveriges Radios korrespondent for Norden og Baltikum stasjonert i Helsingfors. Nå jobber hun som nyhetssjef i Gävle, samt som prosjektleder for Sveriges Radios nettverk for granskende journalistikk. I tillegg er hun også programleder for radioprogrammet Ring P1 noen uker i året.

Arrangementet er en del av Oslo kulturnatt.