Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under andre verdenskrig.

Nasjonalgaven Voksenåsen eies av Kulturdepartementet i Sverige og bygningen forvaltes av Statens Fastighetsverk.

Ideen om en nasjonalgave som takk for den humanitære hjelpen ble tidlig vekket, men først ti år etter frigjøringen ble det en realitet.

Kunsten på nasjonalgaven

Voksenåsens omfattende kunstsamling er en modernistisk samling, med abstrakt ekspresjonisme og uformelt maleri som tydelige kjennetegn.
Les mer om kunstsamlingen

Nasjonalgavens historie

Et sted til takk for humanitær hjelp under og straks etter andre verdenskrig. En arv som forplikter. En arv til å være stolt av.
Les mer om nasjonalgavens historie
Militæret i mars under andre verdenskrig Stenen Norges takk, svenskekongen og norskekongen Familie under andre verdenskrig Voksenåsen 1960 Voksenåsen Nasjonalgaven i tidligere år Voksenåsen Nasjonalgaven i tidligere år Overrekkelse av Nasjonalgaven Voksenåsen Nasjonalgave historie Erlander Arktekter av nasjonalgaven voksenåsen Resepsjonist på Voksenåsen i telefon i 1960