Ungdomskurser

Nasjonalgavens oppdrag forvaltes i dag av den ideelle programvirksomheten ved Voksenåsens Senter for svensk-norsk samarbeid, gjennom kurser og møteplasser om likestilling, menneskerettigheter og fredsarbeid. Målet med programvirksomheten ved Voksenåsen senter for svensk-norsk samarbeid er å fremme nordisk samhold og samfunnsforståelse gjennom arrangementer innen kultur, samfunn og språk. Voksenåsen Senter for svensk-norsk samarbeid søker kontinuerlig samarbeid med nye aktører.

I sentrum for Voksenåsens aktiviteter står møtet mellom mennesker.

Gjennom samarbeider med aktører i brede nettverk skaper den ideelle avdelingen unike kurser og arrangementer med høyt faglig nivå. Unge mennesker er alltid i fokus!

Når man møtes for å lære, skape og diskutere noe man brenner for, oppnår man ofte positive effekter på andre prioriterte områder, som samarbeid på tvers av landegrensene.

Som Senter for svensk-norsk samarbeid ivaretar man også oppdraget med å være et møtested for svensker og nordmenn i Oslo med omegn. Et åpent hus, et sted for samtaler og møter. Derfor skal det også alltid være rom i programmet for spontane kunnskaps- og erfaringsutvekslinger innenfor aktuelle temaer, for scenekunstprosjekter og for feiring av svenske tradisjoner.

"Hågkomstresor" till Oslo

Voksenåsen tilbyr studiereiser i konseptet Hågkomstresor for svenske ungdommer. Ut fra autentiske minnessteder for nazismens offer undervises om Holocaust, demokrati, og historiebruk. Reisekonseptet er skapt i samarbeid med Forum för Levande historia.
Les mer om Hågkomstresor

Voksenåsen musikkakademier

Voksenåsen driver et stort talentutviklingsprogram for unge, klassisk skolerte musikere. Det finnes tilbud for strykere, blåsere, klassiske sangere, komponister og kammermusikere på flere nivåer.
Voksenåsen musikkakademier

Voksenåsenpodden

Nasjonalgaven Voksenåsen er en møteplass. Gjennom samtaler om svensk-norske relasjoner, samfunnsliv, språk og kultur får vi ny innsikt og erfaring. Det er når vi møtes at vi lærer hverandre å kjenne, sammen blir vi helt enkelt litt klokere.
Se mer om Voksenåsenpodden
Deltakere i aktivitet hos Voksenåsen Utekonsert på Voksenåsen Mann og dame på benk ute Cellospiller Sangeleksjoner av Susanna Eken Damer spiller harpe på et arrangement hos Voksenåsen Konsert Voksenåsen Orkester Gjester på Voksenåsen Konsert hos Voksenåsen Korkonsert hos Voksenåsen Møtedeltakere i samtale Konferansegjester inne hos Voksenåsen Midtsommerfeiring på Voksenåsen Maistang og det svenske flagget Festdeltakere på midtsommerfeiring Mann og dame på benk ute Gjester ankommer Voksenåsen