Nasjonalgaven i dag - fokus på ungdomskurser

I sentrum for Voksenåsens aktiviteter står møtet mellom mennesker. Gjennom samarbeider med aktører i brede nettverk skaper den ideelle avdelingen unike kurser og arrangementer med høyt faglig nivå. Unge mennesker er alltid i fokus!
Les om hva nasjonalgaven er i dag

Om nasjonalgaven

Voksenåsen er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under andre verdenskrig.
Les om nasjonalgaven

Nasjonalgavens historie

Under krigsårene fikk Norge betydelig humanitær hjelp fra Sverige, deriblant alt fra mat til materielle goder, flyktninghjelp, militær trening og "de hvite bussene".
Les mer om nasjonalgavens historie

Kunstsamlingen

Kunstsamlingen på Voksenåsen er plassert i fellesarealene og lett tilgjengelig for alle som besøker Voksenåsen.
Les om kunstsamlingen her

Voksenåsen 60 år

Den 2. oktober 2020 kl. 12.30 var det nøyaktig 60 år siden DD. MM. Kongen av Sverige og Kongen av Norge ankom Voksenåsen, for den høytidelige innvielsen av Norges nasjonalgave til Sverige.
Se jubileumssendingen her

Våre arrangementer