Nasjonalgaven i dag - fokus på ungdomskurser

I sentrum for Voksenåsens aktiviteter står møtet mellom mennesker. Gjennom samarbeider med aktører i brede nettverk skaper den ideelle avdelingen unike kurser og arrangementer med høyt faglig nivå. Unge mennesker er alltid i fokus!
Les om hva nasjonalgaven er i dag

Om nasjonalgaven og historien

Et sted til takk for humanitær hjelp under og straks etter andre verdenskrig. En arv som forplikter. En arv til å være stolt av.
Om nasjonalgaven og historien

Våre arrangementer