Bokningsbart datum våren 2024 29-31 maj

Hågkomstresor till Norge

Det går inte att underskatta betydelsen av att besöka en autentisk historisk plats, att se och uppleva med sina egna sinnen. Vi måste minnas och lära av Förintelsen. Kunskapen kan bidra till att något liknande inte händer igen. Genom att minnas hedrar vi även Förintelsens offer.

Hågkomstresor till Norge bygger på en övertygelse om att kunskapen om Förintelsen är nödvändig att förmedla vidare. Övertygelsen om att kunskap kan bidra till att historien inte upprepar sig. Att kunskap kan bidra till demokrati och tolerans istället för antisemitism och andra rasistiska uttryck. Genom att minnas Förintelsens offer hedrar vi även dessa.

Den geografiska och kulturella närhet som studier av Förintelsen utifrån norska perspektiv och personberättelser ger skulle kunna vara ett led i att verkliggöra berättelserna om Förintelsens offer för nya generationer. Denna geografiska och kulturella närhet mellan Norge och Sverige kan minska känslan av att det hände någon annanstans, för länge sedan. Avståndet krymper, kanske mer än vid resor till länder på kontinenten t.ex. till Polen och Tyskland.

Den geografiska närheten i en hågkomstresa till Norge innebär inte bara en minskad klimatpåverkan, men ökar också tillgängligheten för grupper som det av olika anledningar är problematiskt att resa långt med. Att studera nazismens offer i Norge, i stället för i länder på kontinenten, tydliggör också Sveriges aktörsroll under det andra världskriget.

Är du skolledare, lärare, politiker eller någon annan som vill boka en resa? Läs mer på hagkomstresor.org eller ta kontakt med hagkomstresor@voksenaasen.no eller pedagog Marie Thrana Tindstad

 

Book