Vinterakademiet er et videreutdanningstilbud for sangpedagoger på videregående- og høgskolenivå.

Akademiet henvender seg også til profesjonelle sangere som ønsker å bygge kompetanse om sangundervisning på høyt nivå. I tillegg vil logopeder og logopedstudenter ha stort utbytte av kurset og er velkomne til å søke.

Susanna Eken, Randi Stene og Bo Huniche deltar. Mer info om program, tema og påmelding kommer i løpet av 2021.

For spørsmål kontakte produsent Eirik Tonnem.