De norska judarnas öde bör ha en central plats i berättelsen om Sverige och Förintelsen

Mer informasjon