Er du pedagog eller historiker med gode administrative evner og brenner for å bidra til toleranse i dag gjennom historisk kunnskap?

Voksenåsen – senter for svensk-norsk samarbeid driver kontaktskapende virksomhet med hensikt å øke den gjensidige forståelsen og kunnskapen mellom svensker og nordmenn innen samfunnsliv, språk og kultur, med spesiell forankring i interkulturelt- og internasjonalt utbytte, likestilling og barn og unge.

Voksenåsen har, sammen med Forum för levande historia, utviklet et konsept for studiereiser fra Sverige til Norge for å studere autentiske minnesteder for nazismens ofre «Hågkomstresor». Prosjektet fikk i 2022 stipend av Micael Bindefelds stiftelse til minne av Förintelsen og er i sterk vekst. Vi søker derfor enda en pedagog/formidler til vårt undervisningsteam.

Ansvarsområder og arbeidsoppgaver:

 • Undervise og formidle historien om andre verdenskrig, det norske Holocaust og svensk-norske relasjoner med referanser til dagens samfunn, demokrati og toleranse.
 • Sammen med elever reflektere og diskutere spørsmål om toleranse, demokrati og ansvar.
 • Produsere program for skolereiser og administrere bookinger av besøk og logistikk rundt disse.
 • Bidra til utvikling, konseptualisering og forbedring sammen med et team i sterk vekst.
 • Sammen med øvrige i teamet promotere prosjektet utad.

 Vi ser ett deg:

 • med relevant utdanning på masternivå (vi tenker at du er pedagog/lærer/historiker eller samfunnsviter – eller har erfaring som veier opp)
 • med meget god skriftlig og muntlig fremstillingsevne i svensk og/eller norsk samt engelsk.
 • Er en ryddig og nøyaktig administratør.
 • som har et ektefølt engasjement for de verdier som Voksenåsen og Hågkomstreseprosjektet er tuftet på.
 • som er nytenkende, idérik, trygg og inngir tillit.
 • har god evnen til å kommunisere til og å engasjere ungdom.

Søknad og spørsmål sendes til programsjef: anna@voksenaasen.no før den 15 mai. Intervjuer og ansettelse vil skje løpende. Så ikke vent med å sende din søknad.

Stillingen er et engasjement frem til 20.12.2022. Tiltredelse etter avtale og snarest mulig.