Målet med nasjonalgavens ideelle programvirksomhet er å fremme nordisk samhold og samfunnsforståelse gjennom arrangementer innen kultur, samfunn og språk. De tar form som konferanser, konserter, utstillinger, foredrag og kurs, som det årlige Sommerakademiet for 200 musikkstudenter fra 30 land.

Stedets unike atmosfære er en opplagt møteplass for svenske, norske og nordiske miljøer, og nasjonalgavens Senter for svensk-norsk samarbeid søker kontinuerlig samarbeid med nye aktører.

Vi som jobber med nasjonalgavens program er:

Elma Colakovic, administrasjonskoordinator: generelle henvendelser, billetter, fakturer

Anna Florén, programsjef: Historie, sannhet og politikk

Eirik Tonnem, produsent: Sommerakademiet, musikk, scene

Sofia Clausen, prosjektleder: språkkurser, kunst, scene

Vigdis Holm, prosjektleder:  samfunnsliv, fredsarrangementer, Oslo Dialouge, inkluderingsspørsmål