Den svenske regjeringen vedtok 16. mars å styrke vilkårene for Hågkomstresor for svenske skoleklasser, til minneplasser for Holocaust i Norge

foto: Henrik Hansson.
foto: Henrik Hansson.

Den svenske regjeringen har besluttet å bevilge midler til å gjennomføre og fremme Hågkomstresor for svenske skoleklasser til minneplasser for Holocaust.

Hågkomstresor og pedagogiske innsatser knyttet til disse gjennomføres av den svenske komiteen mot antisemittisme, Voksenåsen Kultursenter og Forum för levande historie.

Voksenåsen driver arbeidet med Hågkomstresor for svenske skoleklasser til minneplasser for Holocaust i Norge.

Midler til Voksenåsen gjør at flere skoleelever og skoleansatte kan ta del av pedagogisk innsats og besøke minneplasser for Holocaust i Norge.

Hågkomstresor til Norge er reiser til autentiske minneplasser for nazismens ofre i Norge, først og fremst i Oslo. Formålet med reisene er å reflektere over demokrati, toleranse og personlig ansvar, samt å sette disse utfordringene i en moderne kontekst – med utgangspunkt i historien.

Reisene er utviklet av Voksenåsen Kultursenter og Forum for levende historie som et ledd i et statlig oppdrag for å systematisere og tilrettelegge for reiser til minneplasser for nazismens ofre.

– På Voksenåsen er vi takknemlige for regjeringens vedtak, som gjør at vi kan fortsette å arrangere turer for alle skoleklassene som ønsker å studere disse spørsmålene med utgangspunkt i norske minnesteder, sier Voksenåsens programdirektør, Anna Florén.

Hågkomstresor til Norge er ikke bare praktisk enkle å gjennomføre og klimasmarte, de betyr også en følelse av nærhet og en mulighet til å undersøke Sveriges rolle samtidig som vi problematiserer vårt eget og det kollektive ansvaret.

Mer informasjon om turene finnes på www.hagkomstresor.org

 

 

Maria af Klinteberg Herresthal får forlenget åremål på Voksenåsen

Maria af Klinteberg Herresthal

Styret i Voksenåsen AS gir Maria af Klinteberg Herresthal et nytt åremål på syv år. Hun har dermed kontrakt på Voksenåsen frem til den 1. august 2029.

Maria af Klinteberg Herresthal har i sitt første åremål ledet Voksenåsen gjennom en stor omstillingsprosess, i en krevende periode med pandemi og nedstenginger.

Styret er svært fornøyd med måten hun har balansert det ideelle og kommersielle oppdraget på. Økonomien er i balanse og organisatorisk skjer det også en god utvikling, sier styreleder Lena Ek.

Hotellvirksomheten tiltrekker seg i økende grad gjester som ønsker å benytte seg av de unike aktivitet- og treningsmulighetene i området, og Voksenåsen ble nylig Norges første offisielle Vasalopp-senter.

Med sin brede erfaring fra kulturfeltet, har Herresthal bidratt til at Kultursentret med det ideelle oppdraget har fått en større plass og en tydeligere profil. Tildelingen av 2022 års stipend fra Micael Bindefelds stiftelse til minne av förintelsen (Holocaust) til Voksenåsens programsjef bekreftet dette.

Voksenåsens kunstsamling og bygningens kulturhistoriske verdi har også fått et forsterket fokus gjennom nært samarbeid med Statens konstråd og Statens fastighetsverk.

 

For mer informasjon kontakt kommunikasjonsrådgiver

Hanne Marit Tobiassen

Mail: hannemarit@nordest.no

Mobil: 41659214

 

Voksenåsen ble innviet i 1960 og er Norges nasjonalgave til Sverige som takk for den humanitære hjelpen under andre verdenskrig. Voksenåsen er et norsk aksjeselskap heleid av den svenske stat gjennom Kulturdepartementet og drives som både hotell og som kultursenter for svensk-norsk samarbeid.

I sentrum for Voksenåsens virksomhet står møtet mellom mennesker. Hotellet tilbyr unike møterom og selskapslokaler for enhver anledning og Kultursenteret skaper kurs og arrangementer med barn, ungdom og unge voksne som hovedmålgruppe.

Maria af Klinteberg Herresthal (født 1966) er en svensk operadramaturg og kulturleder. Hun har bak seg studier i språk og musikk fra Norges musikkhøgskole og universitet i Norge, Sverige og Italia. Hun har også arbeidet som oversetter og sangpedagog og var med å bygge opp radiokanalen NRK Klassisk. Hun ledet dramaturgiatet ved Den Norske Opera & Ballett, før hun i 2009 ble formidlingssjef med ansvar for en avdeling som blant annet markerte seg ved å vinne The International Opera Award 2015 i kategorien «Accessibility». Hun er siden 2016 ansatt i et åremål som administrerende direktør for Nasjonalgaven Voksenåsen. Åremålet var i utgangspunktet frem til 2022. Nå er det forlenget til 2029.