Hvordan arrangerer man workshops over nett, for mennesker som ikke har møttes før? Før påske arrangerte Voksenåsen del 2 av en digital ungdomsworkshop med tema hatprat og ytringsfrihet i samarbeid med Sveriges ambassade, Stopp Hatprat og Fryshuset i Malmö.

Utgangspunktet var et ønske om å skape en møteplass for norsk og svensk ungdom, hvor de kan fokusere engasjement og samarbeide om å etablere et ungdomsnettverk som kan bidra til å bekjempe hatprat og styrke ytringsfriheten i Norden. Håpet er at workshopen blir et første steg på veien mot å skape et slikt nettverk.

Del 1 av workshopen ble holdt i forbindelse med Voksenåsens 60-årsjubileum i oktober 2020. I utgangspunktet var det tenkt at norsk og svensk ungdom skulle møtes fysisk, men pandemien satte en stopper for dette, og workshopen ble isteden gjennomført med en mindre gruppe norsk ungdom. For at også svensk ungdom skulle få mulighet til å delta, og for at ungdommene skulle få mulighet til å møtes på tvers av grensen, ble det besluttet å gjennomføre en tilsvarende digital workshop. Denne gikk av stabelen lørdag 20. mars 2021.

Blant utfordringene vi møtte på veien var rekruttering, når man ikke har fysisk kontakt med potensielle deltakere og deres utdanningsinstitusjoner, usikkerhet rundt ungdommenes evne til å knytte nye kontakter over Zoom og hvordan vi kunne skape en digital workshop som var like verdifull som en fysisk samling.

Deltagerne lørdag var en gruppe svensk ungdom med tilknytning til Fryshuset i Malmö. Søndag deltok også flere av de norske ungdommene som var med på workshopen i oktober. Det hele foregikk over Zoom, og vi benyttet onlineverktøyet Miro for å skape et mer interaktivt samarbeid. Ungdommene uttrykte sterkt engasjement, og et tydelig ønske om å «gjøre noe». I tilbakemeldingene ble det klart at Miro var et morsomt og inspirerende digitalt verktøy.

Å holde workshop på denne måten ville vært utenkelig i 2019, men fordi ungdomsdeltakerne i stor grad har brukt Zoom i undervisning og kontakt med omverdenen det siste året fungerte onlineworkshop på Zoom overraskende godt. Workshopen gav ungdommene mulighet til å lære mer om hatprat og ytringsfrihet, dele egne erfaringer, og debattere ulike problemstillinger knyttet til tematikken. Samtidig ble det uttrykt et tydelig ønske om å møte hverandre fysisk for å jobbe videre med utviklingen av ungdomsnettverket. Voksenåsen håper på muligheten til å invitere til ny fysisk ungdomsworkshop til høsten!

Skrevet av Louise Hamran Myklebust, 12. April 2021

Bildene er fra workshop del 1, oktober 2020.