Voksenåsen er bedriftsfadder i SOS-barnebyer, støtter et prosjekt for fornybar bioenergi i India, klimakompenserer og er miljøfyrtårn -og klimasertifisert og har i flere år rapportert om miljø- og samfunnsansvar i et klimaregnskap i henhold til Global Reporting Initative (GRI)-formatet og som en del av det utarbeidet bl.a. en intressentanalyse som fornyes hvert femte år og revisors uttalelse om GRI-rapporten, snittlønnrapport og informasjon om bedriftens verdikjede. Voksenåsens GRI-indeks finnes her. I tillegg finner du Hafslunds opprinnelsesgaranti for den strøm vi forbuker.

Nøkkeltallene i årsrapporten og GRI-indeksen kan du lese videre om i årsmeldingen.

Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment for å beskytte deg som privatperson.