Voksenåsens bærekraftarbeid skal ha vesentlig verdi for både Voksenåsen som bedrift og for verden rundt oss. Derfor skal vi prioritere de områdene hvor samfunnsoppdraget vårt blir ivaretatt og hvor tiltakene vil være til nytte for våre gjester, deltakere, samarbeidspartnere og eiere i et langsiktig perspektiv.

Siden 2002 er Voksenåsen Miljøfyrtårn, det utarbeides årlig en miljørapport og et Klimaregnskap innenfor en rekke områder av driften som energibruk, avfallshåndtering, reisevirksomhet med mer. Det er i tillegg utarbeidet en handlingsplan med miljøtiltak som det skal jobbes med i kommende år.

De siste fjorten årene er det rapportert om miljø- og samfunnsansvar med henvisning til Global Reporting Initiative (GRI). ). Her finner du vårt årlig en GRI Indeks, som viser til informasjon knyttet til tema som miljøregnskap, organisasjonsfrihet, diskriminering, helse, sikkerhet og arbeidstid.

Det har vært en stor utvikling på bærekraft i det siste, og vår eier har klare forventninger til at vi følger tett på denne utviklingen. For å imøtekomme disse forventningene så vi at tiden var moden for en revidering av vår interessent- og vesentlighetsanalyse i 2023.

Selv om vi ikke har gjort en dobbel vesentlighetsvurdering så har vi hatt det i bakhodet når vi nå kartla vår påvirkning, og brukt mange av de samme metodene for å komme oss frem til våre vesentlige temaer. Vi har blant annet gjennomført en kartlegging av påvirkninger i Verdikjeden og gjennom en interessentanalyse og prøvd å se på trender og analyser i omverden fremover.

I Års- og bærekraftrapporten 2023 redegjøres det først for hvordan revideringen foregikk og deretter for hvert enkelt av de vesentlige temaene med underliggende mål og tiltak for inneværende strategiperiode.