Voksenåsen støtter et prosjekt i Nepal med rentbrennende ovner til matlaging, klimakompenserer  gjennom å kjøpe  utslippskvoter og er miljøfyrtårn -og klimasertifisert. I flere år har vi rapportert om miljø- og samfunnsansvar i et klimaregnskap i henhold til GHG-protokollen og bærekraft i henhold til Global Reporting Initative (GRI)-formatet. Som en del av det utarbeides blant annet en intressentanalyse som fornyes hvert femte år og revisors uttalelse om GRI-rapporten, snittlønnrapport og informasjon om bedriftens verdikjede. I tillegg finner du Eneas opprinnelsesgaranti for den strøm vi forbuker.

Nøkkeltallene i årsrapporten og GRI-indeksen kan du lese videre om i årsmeldingen.

Vi ivaretar ditt personvern og overholder gjeldende lovgivning som er ment for å beskytte deg som privatperson.